czwartek, 30 kwietnia 2009

3o IV 2oo9 audycja nr 61

Po dłużej przerwie zapraszam na audycje w Radio Sitka. Wychodząc od rowerowych inklinacji w sztuce dźwiękowej użyjemy patafizycznych metod na polu krytyki muzyczny i pochylimy się nad ostatnimi wydarzeniami muzycznymi miasta Wrocław - festiwalami Asymmetry, Giving Voice, PPA, urodziny Drogi do Mekki.

The shape of science des solutions imaginaires to come!