środa, 5 września 2012

1912-1992
Lata temu, po tym jak postanowiłem poświęcić życie muzyce, zauważyłem, że ludzie odróżnają hałas od dźwięków. Postanowiłem podążać za Vares'em i walczyć o hałas, być po stronie słabszych.
John Cage, The Future of Music


            O   nasza technologia
makes the reVolution
   z nas możEmy
           pRzekształcić umysłowość
 mamy jedną Planetę
planeta przeObraziła się
          w Pojedynczą osobę
      tylko Usunąć bariery
   to takie Logiczne
         dziAłanie
            Twórcze
          dzIałanie
            O
      działaNie umysłu
      od porAżki do porażki
           aNarchia    bez obietnic
         aż Do
         ostAtecznego
           tRiumfu
            Twórczy umysł

John Cage, Przeludnienie i sztukaValerio Tricoli, Lillevan, Werner Dafeldecker, Kody 2012


Z okazji setnej rocznicy urodzin Johna Cage'a niespodzianka - nagranie Williams Mix - wersja rozszerzona z tegorocznych Kodów.

Brak komentarzy: